LA MECHA FIESTAS Y FALLAS DE VALENCIA: PREMIOS DEL XXXVIII CONCURSO DE TEATRO


LA MECHA FIESTAS Y FALLAS DE VALENCIA.

Estos son los premiados de la XXXVIII edición del concurso de teatro organizado por la Junta Central Fallera:

Foto: Josep V. Zaragoza
Primer premi de la Taula d´autors teatrals
"Penélope seguix entre nosaltres" Rafael Meliá
Primer premi literari de obra inédita
"Sols és amor i altres coses" Joan Ortega
Segon premi literari de obra inédita
"Ara...be" Inmaculada Ballester
Tercer premi literari de obra inédita
"Acte únic" Paco Albert
Quart premi literari de obra inédita
"Un coneiximent sexual" Joan Ortega
Quint premi literari de obra inédita
"Si estigueres en el meu lloc" Trini Navarro

Primer premi de “Aproposits”
"Matrícula de honor" Manuel Andrés Zarapico
Segon premi de “Aproposits”
"Salvam" Manuel Andrés Zarapico
Tercer premi de “Aproposits”
"La increible...chasco" Jaume Bronchud y Ángeles Hernández
PREMIS CURTA B
MILLOR OBRA INEDITA
"LA FARSA JA ES A TAULA" DE JESUS- SANT FRANCESC DE BORJA.
MILLOR ESCENOGRAFIA
"LA PLAÇA DE CANOVAS" DE RIPALDA- SOGUERS.
MILLOR ACTOR/ACTRIU NOVELL
CLARA PARDO DE PAJE EN "ELS FIGURANTS" DE A. OLAECHEA- SANT MARCEL-LI.
MILLOR ACTOR DE REPARTIMENT
SALVADOR CARSI DE ACTOR 2 EN "BESOS" DE RUBEN DARIO- FRA LLUIS COLOMER.
MILLOR ACTRIU DE REPARTIMENT
OLGA CORBIN ALITE DE DAMA 5 EN "ELS FIGURANTS" DE A. OLAECHEA- SANT MARCEL.LI.
MILLOR ACTOR PRINCIPAL
VICENTE MARTINEZ ORTIZ DE DOLORETES EN "LA PLAÇA DE CANOVAS" DE RIPALDA- SOGUERS.
MILLOR ACTRIU PRINCIPAL
BEATRIZ GIMENEZ COTAINA DE ELIA EN "REQUIEM" DE REGNE DE VALENCIA- DUC DE CALABRIA.
MILLOR DIRECTOR
SALVADOR FERRIOL EN "REQUIEM" DE REGNE DE VALENCIA- DUC DE CALABRIA.
MILLOR OBRA
"REQUIEM" DE REGNE DE VALENCIA- DUC DE CALABRIA.
"ELS FIGURANTS" DE A. OLAECHEA- SANT MERCEL-LI.
"BESOS" DE RUBEN DARIO- FRA LLUIS COLOMER.
"LA PLAÇA DE CANOVAS" DE RIPALDA- SOGUERS.
"MONGERIES" DE DR. SANCHIS BERGON- TURIA.
PREMIS CURTA A
MILLOR OBRA INEDITA
"VIDES TANCADES" DE PALLETER- ERUDIT ORELLANA.
MILLOR ESCENOGRAFIA.
"TINGAM EL SEXE EN PAU" DE BORRULL- TURIA.
MILLOR ACTOR/ACTRIU NOVELL
SONIA MULERO PER DELIA EN "REQUIEM" D'ARXIDUC CARLES- MUS GOMIS.
MILLOR ACTOR DE REPARTIMENT
MANOLO MANZANO PER EL RETOR EN "A LA CUA" DE PTOR SALVADOR ABRIL- PERIS I VALERO.
MILLOR ACTRIU DE REPARTIMENT
BEGONYA LLONA PER PILAR EN "VIDES TANCADES" DE PALLETER- ERUDIT ORELLANA.
MILLOR ACTOR PRINCIPAL.
RAFAEL SOLER PER ELIO EN "REQUIEM" D'ARX. CARLES- MUSIC GOMIS.
MILLOR ACTRIU PRINCIPAL
CARME ISABEL SANCHO PER ACTRIU 1 EN "TINGAM EL SEXE EN PAU" DE BORRULL- TURIA.
MILLOR DIRECTOR
ANDRES GARCIA I CARLES GALIANA PEL "MUNTACARREGES" DE SEVILLA- DENIA.
MILLOR OBRA
"EL MUNTACARREGES" DE SEVILLA- DENIA.
"TINGAM EL SEXE EN PAU" DE BORRULL- TURIA.
"REQUIEM" D'ARXIDUC CARLES- MUSIC GOMIS.
"VIDES TANCADES" DE PALLETER- ERUDIT ORELLANA.
"BALADA PER A 3 INNOCENTS" DE FRA J. RODRIGUEZ- PTOR CORTINA.
PREMIS OBRA LLARGA
MILLOR OBRA INEDITA
"MALAIT SIGA QUI PROFANE ELS MEUS OSSOS". PERIS I VALERO- CUBA.
MILLOR ESCENOGRAFIA
"ENTRE…MES" DE GIORGETA- ROIS DE CORELLA.
MILLOR ACTOR DE REPARTIMENT
GASPAR ZAMORA DE DIRECTOR EN "TEMPS D’ASSAIG" DE NADOR-MIRACULOSA.
MILLOR ACTRIU DE REPARTIMENT
ANA BELEN SASTRIQUES DE  ACTRIU 1 EN "ENTRE…MES"  DE GIORGETA- ROIS DE CORELLA.
MILLOR ACTOR PRINCIPAL
JUANMA GARCIA DE HOME JOVE EN "TEMPS D’ASSAIG" DE NADOR- MIRACULOSA.
MILLOR ACTRIU PRINCIPAL
CARMEN ISABEL SANCHO DE CRISTINA EN "SEXES" DE BORRULL- TURIA.
MILLOR DIRECTOR
GASPAR ZAMORA EN "TEMPS D’ASSAIG" DE NADOR- MIRACULOSA.
MILLOR OBRA
PRIMER PREMI "TEMPS D’ASSAIG" DE NADOR-MIRACULOSA.


SEGON PREMI "ENTRE…MES" DE GIORGETA- ROIS DE CORELLA.


TERCER PREMI "PERO PAPA ERA COMUNISTA" DE MERCAT DE RUSSAFA.


QUART PREMI "EL MUSSOL I LA GATA" DE FRA. J. RODRIGUEZ- PTOR CORTINA.


QUINT PREMI "SEXES" DE BORRULL- TURIA.
 
Foto: Josep V. Zaragoza
Estos son los premiados de la XXXVIII edición del concurso de teatro organizado por la Junta Central Fallera:
Primer premi de la Taula d´autors teatrals
"Penélope seguix entre nosaltres" Rafael Meliá
Primer premi literari de obra inédita
"Sols és amor i altres coses" Joan Ortega
Segon premi literari de obra inédita
"Ara...be" Inmaculada Ballester
Tercer premi literari de obra inédita
"Acte únic" Paco Albert
Quart premi literari de obra inédita
"Un coneiximent sexual" Joan Ortega
Quint premi literari de obra inédita
"Si estigueres en el meu lloc" Trini Navarro

Primer premi de “Aproposits”
"Matrícula de honor" Manuel Andrés Zarapico
Segon premi de “Aproposits”
"Salvam" Manuel Andrés Zarapico
Tercer premi de “Aproposits”
"La increible...chasco" Jaume Bronchud y Ángeles Hernández
PREMIS CURTA B
MILLOR OBRA INEDITA
"LA FARSA JA ES A TAULA" DE JESUS- SANT FRANCESC DE BORJA.
MILLOR ESCENOGRAFIA
"LA PLAÇA DE CANOVAS" DE RIPALDA- SOGUERS.
MILLOR ACTOR/ACTRIU NOVELL
CLARA PARDO DE PAJE EN "ELS FIGURANTS" DE A. OLAECHEA- SANT MARCEL-LI.
MILLOR ACTOR DE REPARTIMENT
SALVADOR CARSI DE ACTOR 2 EN "BESOS" DE RUBEN DARIO- FRA LLUIS COLOMER.
MILLOR ACTRIU DE REPARTIMENT
OLGA CORBIN ALITE DE DAMA 5 EN "ELS FIGURANTS" DE A. OLAECHEA- SANT MARCEL.LI.
MILLOR ACTOR PRINCIPAL
VICENTE MARTINEZ ORTIZ DE DOLORETES EN "LA PLAÇA DE CANOVAS" DE RIPALDA- SOGUERS.
MILLOR ACTRIU PRINCIPAL
BEATRIZ GIMENEZ COTAINA DE ELIA EN "REQUIEM" DE REGNE DE VALENCIA- DUC DE CALABRIA.
MILLOR DIRECTOR
SALVADOR FERRIOL EN "REQUIEM" DE REGNE DE VALENCIA- DUC DE CALABRIA.
MILLOR OBRA
"REQUIEM" DE REGNE DE VALENCIA- DUC DE CALABRIA.
"ELS FIGURANTS" DE A. OLAECHEA- SANT MERCEL-LI.
"BESOS" DE RUBEN DARIO- FRA LLUIS COLOMER.
"LA PLAÇA DE CANOVAS" DE RIPALDA- SOGUERS.
"MONGERIES" DE DR. SANCHIS BERGON- TURIA.
PREMIS CURTA A
MILLOR OBRA INEDITA
"VIDES TANCADES" DE PALLETER- ERUDIT ORELLANA.
MILLOR ESCENOGRAFIA.
"TINGAM EL SEXE EN PAU" DE BORRULL- TURIA.
MILLOR ACTOR/ACTRIU NOVELL
SONIA MULERO PER DELIA EN "REQUIEM" D'ARXIDUC CARLES- MUS GOMIS.
MILLOR ACTOR DE REPARTIMENT
MANOLO MANZANO PER EL RETOR EN "A LA CUA" DE PTOR SALVADOR ABRIL- PERIS I VALERO.
MILLOR ACTRIU DE REPARTIMENT
BEGONYA LLONA PER PILAR EN "VIDES TANCADES" DE PALLETER- ERUDIT ORELLANA.
MILLOR ACTOR PRINCIPAL.
RAFAEL SOLER PER ELIO EN "REQUIEM" D'ARX. CARLES- MUSIC GOMIS.
MILLOR ACTRIU PRINCIPAL
CARME ISABEL SANCHO PER ACTRIU 1 EN "TINGAM EL SEXE EN PAU" DE BORRULL- TURIA.
MILLOR DIRECTOR
ANDRES GARCIA I CARLES GALIANA PEL "MUNTACARREGES" DE SEVILLA- DENIA.
MILLOR OBRA
"EL MUNTACARREGES" DE SEVILLA- DENIA.
"TINGAM EL SEXE EN PAU" DE BORRULL- TURIA.
"REQUIEM" D'ARXIDUC CARLES- MUSIC GOMIS.
"VIDES TANCADES" DE PALLETER- ERUDIT ORELLANA.
"BALADA PER A 3 INNOCENTS" DE FRA J. RODRIGUEZ- PTOR CORTINA.
PREMIS OBRA LLARGA
MILLOR OBRA INEDITA
"MALAIT SIGA QUI PROFANE ELS MEUS OSSOS". PERIS I VALERO- CUBA.
MILLOR ESCENOGRAFIA
"ENTRE…MES" DE GIORGETA- ROIS DE CORELLA.
MILLOR ACTOR DE REPARTIMENT
GASPAR ZAMORA DE DIRECTOR EN "TEMPS D’ASSAIG" DE NADOR-MIRACULOSA.
MILLOR ACTRIU DE REPARTIMENT
ANA BELEN SASTRIQUES DE  ACTRIU 1 EN "ENTRE…MES"  DE GIORGETA- ROIS DE CORELLA.
MILLOR ACTOR PRINCIPAL
JUANMA GARCIA DE HOME JOVE EN "TEMPS D’ASSAIG" DE NADOR- MIRACULOSA.
MILLOR ACTRIU PRINCIPAL
CARMEN ISABEL SANCHO DE CRISTINA EN "SEXES" DE BORRULL- TURIA.
MILLOR DIRECTOR
GASPAR ZAMORA EN "TEMPS D’ASSAIG" DE NADOR- MIRACULOSA.
MILLOR OBRA
PRIMER PREMI "TEMPS D’ASSAIG" DE NADOR-MIRACULOSA.


SEGON PREMI "ENTRE…MES" DE GIORGETA- ROIS DE CORELLA.


TERCER PREMI "PERO PAPA ERA COMUNISTA" DE MERCAT DE RUSSAFA.


QUART PREMI "EL MUSSOL I LA GATA" DE FRA. J. RODRIGUEZ- PTOR CORTINA.


QUINT PREMI "SEXES" DE BORRULL- TURIA.
Fuente: J.C.F.

No hay comentarios:

Publicar un comentario