FALLAS DE VALENCIA "LA MECHA":Concurs de declamació infantil y jovenil

LA MECHA FIESTAS Y FALLAS DE VALENCIA.
Concurs de declamació infantil y jovenil
La Junta Central Fallera, per mig de la seua Delegació de Promoció Cultural, convoca el LI CONCURS DE DECLAMACIÓ INFANTIL Y XVII JOVENIL EN LLENGUA VALENCIANA per a l´exercici 2012-2013, d´acord a les següents, BASES
1. Podran participar en el Concurs, tots els fallers, falleres infantils i jovenils de les Comisions de falla, que ho soliciten i estiguen censats en JCF.
2. S´establixen les categories següents:
A.- Concursants entre 4 i 6 anys (hauran de declamar de 8 a 14 versos).
B.- Concursants entre 7 i 10 anys (declamaran de 16 a 28 versos)
C.- Concursants entre 11 i 14 anys (de 29 a 36 versos).
D.- Concursants entre 15 i 16 anys (a partir de 37 versos)
3. La inscripció, una vegada complimentada la solicitud que s´adjunta, s´entregarà en la Delegació de Promoció Cultural de JCF. La presentación de les inscripcions serà des del dia 22 d’octubre fins al 20 de noviembre de 2012.
4. Cada participant podrà trial qualsevol poesia que complixca les caracterítiques de la seua categoria segon la base 2ª.
5. Cada participant haurà de dur quatre còpies de la poesia que va a declamar i les haurá d’entregar a l’organització just avans de pujar a l’escenari.
6. S´establixen els premis següents:
PRIMER, SEGON I TERCER premi, per cada una de les distintes categories.
Premi EXTRAORDINARI, per al millor participant de totes les categories.
7. El concurs se celebrarà en una única fase el dia 2 de desembre de 2012 a partir de les 10:30 hores i el veredicte del jurat es farà públic al mateix acte. Els premis es faran entrega en la Gala de la Cultura Infantil.
8. El Concurs tindrà lloc a L’Espai Cultural de La Rambleta de València.
9. El Jurat serà nomenat per la Delegació de Promoció Cultural, i la seua decisió serà inapelable.
10. Tots els participants hauran d’acudir vestits amb el trage regional.
11. La participació en este concurs, suposa l´acceptació d´estes bases, tant per als participants, com per a les respectives comisions de falla.
La reunió se celebrarà el dia 2 d’octubre de 2012 al saló d’actes de Junta Central Fallera a les 19´30 horas.
Per descarregar-te el full d’inscripció punxa açí.

No hay comentarios:

Publicar un comentario