EMOTIVAS PALABRAS DEL MANTENEDORLA MECHA FIESTAS Y FALLAS DE VALENCIA. 
El mantenedor del acto, Presidente de Lo Rat Penat, Enrique Esteve, ha dedicado unas palabras llenas de valencianía a Begoña Jiménez, Fallera Mayor de Valencia de 2013, que ya luce desde su trono la banda que así lo acredita.
En la vènia, Fallera Major
Permeteu-me que expresse el meu agraïment a la nostra Alcaldesa, Dª Rita Barberá Nolla, per est honor que m’ha concedit. Ser el Mantendor de la Fallera Major de Valéncia no és qualsevol cosa, és més, potser siga el més gran honor que puga tindre un faller en la seua vida.
Per això quan la senyora Alcaldesa m’ho comunicà, la primera impressió fon de confussió i al moment, d’incredulitat, lo que donà pas a una por general en el meu cos i en el meu cap per tan alta responsabilitat –que, si els he de ser sincer, encara me dura-, la por a estar a l’altura de lo que s’espera en el món faller de la persona que ha de glossar lo més gran i lo més sagrat que tenim tots els que hui omplim esta sala del Palau de la Música, glossar a la més alta representació d’eixa gran família que són les falles, exaltar a la Fallera Major de la nostra festa, la festa més universal que nos proyecta, a Valéncia i als valencians, a tot lo món sancer.
Estimat Vicealcalde de Valéncia, D. Alfonso Grau, vos pregue que transmetau a la Sra. Alcaldesa les gràcies per este regal, que com una deesa des de l’Olimp que guia la vida i el destí dels mortals, m’ha volgut concedir, perque com a valencià de naiximent, de fet, d’obra i de sentiment, és un dels acontenyiments que marcarà per a sempre la meua vida.
I a tots vostés que nos acompanyen, a tots vosatres, Presidents i Falleres Majors, fallers i falleres, que heu vingut a rendir pleitesia en esta nit a la nostra Reina, agrair-vos la vostra atenció. No espereu de mi esta nit un discurs d’altura lliterària, yo a soles vullc enaltir  eixe sentiment de valencianitat que nos ompli, personificat en la nostra Fallera Major. Vos parlaré des del cor, des de l’amor a la terra, des de la fidelitat a la Pàtria Valenciana,…
Begoña, una de les raons per a que esta nit estiga ocupant esta trona, sens dubte és la meua condició de President de Lo Rat Penat, societat decana de les institucions culturals valencianies, i l’atra perque també soc u més entre vosatres, per la meua condició de faller a lo llarc de tota la meua vida. Tinc la satisfacció d’estar en possessió de totes les distincions de Junta Central Fallera, he segut faller des de la meua joventut, en 22 anys vaig ser el President més jove del cens faller en la Falla Pizarro-Ciril Amorós i més tart President fundador de la Falla Isabel la Catòlica- Ciril Amorós, comissió de la nostra Fallera Major.
I és precisament i casualment, en eixa falla a on escomença el conte de fades que ha dut a Begoña a ocupar hui eixa Cadira d’Or que contades dònes tenen el privilegi d’ocupar. Per que d’alguna forma me sent gustosament culpable de que hui, Begoña, la nostra Fallera Major, la meua Reina i Senyora, siga la més alta representat del món faller, que és com dir de Valéncia sancera.
Vullc recordar-te, Begoña, que corria l’any 1978, justament quan se celebrava el centenari de la creació de Lo Rat Penat, quan naixina, de la ma de qui te parla junt ad atres entusiastes fallers, la comissió fallera d’Isabel la Catòlica- Ciril Amorós, el carrer d’una gran reina i el d’un gran prohom valencià que també fon president de Lo Rat Penat.
I tot açò ve a conte perque dos anys després la senyoreta Chelo Tarazona Martínez, ¿la coneixes, Begoña?, nos fea l’honor de ser la Fallera Major de la nostra comissió. En la presentació de ta mare, en els salons del restaurant que hi havia en els Jardins del Real, és quan ton pare Ricardo la va conéixer. Ricardo Jiménez Peydró seria també president de la nostra comissió del 83 al 85. En eixa comissió, en eixe raconet de valenciania, va nàixer l’amor i l’estima de tos pares, un voler que es materialisaria en el naiximent del teu germà Javier, i en el teu Begoña, la meua Reina i Senyora.
Sempre he tingut un gran apreci i estima cap la teua família, Begoña, i en especial, a tos pares Ricardo i Chelo, per tot lo que he contat i moltes vivències més compartides a lo llarc de les nostres vides.
I tot és com un milacre, perque tu Begoña, la meua Reina i Senyora, des d’eixa la teua falla i de tos pares, has arribat, sense esperar-t’ho, com si fora un bell somi del qual a poc a poc vas despertant, ad eixe trono dorat que t’hem donat els valencians, un trono que ocupes potser encara insegura i al mateix temps impresionada,… impresionada per la solemnitat i la magnificència d’est acte, d’esta cerimònia, digna de la coronació d’una reina, envoltada per la teua Cort d’Honor, en presència de les més altes autoritats valencianes, dels fallers i falleres i de tot el poble valencià que t’admira, t’acarona i t’estima oferint-te el seu carinyo i mostrant-te el seu agraïment. Perque, no ho oblides, tu eres en estos moments l’espill en que es mira Valéncia i eres l’estandart de milers i milers de valencians.
És alta eixa responsabilitat, ho sé, pero no em cap el menor dels dubtes, perque te conec, que el llistó quedarà escrit en lletres d’or en l’història i memòria de les falles del 2013.
Yo sé, Begoña, que en este dia tan especial, tu tires en falta a part dels teus. Vullc tindre un recort emocionat per a tos yayos, José Luis i Araceli, Juan i Maria. Sé que els trobes a faltar, perque en les teues arrels familiars sempre estigueres molt unida ad ells, pero encara que no estiguen ya entre nosatres, estaran orgullosos de vore a la seua neta com a Fallera Major de Valéncia. Tin per segur que des del cel nos estaran observant, t’enviaran les seues bendicions i la força necessària, Begoña, per a que vixques la vida en alegria i sembrant i collint amor en tots els que tinguen la fortuna de creuar-se en la teua vida per la senda del devindre. No tingues por de plorar quan l’emoció arribe al teu cor, Begoña, perque dels nostres ulls brollen llàgrimes quan comprenem la grandea de l’amor i la bondat d’aquells que tant nos volgueren.
Saps, Begoña, estic enrecordant-me del chocolate i dels bunyols de carabassa als que ta yaya Maria nos convidava tots els anys als de la falla en sa casa, i sé que en el cel estarà fent gran festa dient als nostres familiars i amics que nos precediren:
¡Mireu-la, mireu-la, que guapa és la Fallera Major de Valéncia!
¡Eixa és Begoña, la meua neta! i ton yayo esperarà eixe segon bes que sempre te demanava.
Begoña, la meua Reina i Senyora, fallera des de que naixqueres, ya fores Fallera Major Infantil de la teua falla en l’any 2000 i ya destacares entre el colectiu faller quan formares part de la Cort de la Fallera Major Infantil de Valéncia l’any següent, per lo que experiència, no te’n falta.
Fallers i falleres, d’entrega i dedicació vos done fe que en té de sobra, a pesar d’estar volcada com està en els seus estudis d’ADE i de Dret i en la preparació del seu futur.
Tenim, estigau ben segurs, amics i amigues, una gran Fallera Major. I tu, Begoña Jiménez Tarazona, la meua Reina i Senyora, passaràs a formar part de l’història de la nostra festa més universal, les Falles de Valéncia.
Un consell te done, aprofita cada segon, cada minut, cada acte... disfruta´ls, sigues feliç i fes feliços a tots els teus. I enguany, Begoña, els teus som tots els que estem ací en la nit de la teua exaltació, tots els fallers i falleres que te rebran en els seus casals en tots els honors que tu i la teua Cort mereixeu.
Begoña i Dames de la Cort d’Honor, quan l’última falla es creme i els vostres ulls s’emboiren, quan eixes primeres llágrimes acaricien les vostres galtes anunciant la fi de la festa, penseu en este gran regal que vos ha donat la vida, en la gran fortuna que haveu tingut de representar al gran món de les falles,  i yo vos pregue que eixes llàgrimes, Begoña i Cort d’Honor, siguen llàgrimes d’alegria per tot lo vixcut, per tot el carinyo i admiració rebut, per tots els honors i privilegis que tot el poble valencià vos haurà oferit, perque tot açò quedarà gravat per a sempre en la vostra memòria i en la vostra vida.
Enhorabona i moltes felicitats, dames de la Cort d’Honor perque totes sou també les nostres reines, i estic segur que totes sabreu donar a Begoña tot el soport que necessita de vosatres, tota la complicitat que s’espera d’un grup d’amigues i companyeres, que ya ho sereu de per vida.
Totes teniu la calitat humana i la preparació necessària per a conseguir que la Fallera Major i la seua Cort d’Honor 2013 siguen recordades en l’història fallera.
Perque sols triant una de les moltes qualitats de cada una de vosatres podrem donar-nos conte de la categoria d’esta Cort.
De Patricia la seua alegria, de Marta el seu somriure, d’Isabel la seua amabilitat, de Teresa l’espontaneïtat, d’Elena el companyerisme, de Carla la seua dolçor, d’Alba l’inocència, de Rebeca la responsabilitat, d’Ana Isabel la generositat, d’Andrea la serenitat, de Begoña l’elegància i de Jéssica la pau i tranquilitat.
I de tota esta majestuositat que atesoreu a soles pot eixir lo millor.
Fallers i falleres de les diferents comissions que ompliu este Palau de la Música, convertint-lo hui en un Saló de Corts, yo vos demane que mantingau sempre vives les costums, les tradicions i la cultura del poble valencià, molt especialment hui vullc fer referència a la festa fallera, la festa la feu vosatres, la festa és del carrer, la festa és per a tots, la festa és el dia 19 de març i deu de continuar sent aixina per costum i tradició fins que vosatres ho digau, perque la festa és vostra.
Vosatros sou un eixemple per a tots, per la vostra entrega i dedicació, pel vostre esforç, per traure sempre lo millor de la festa, perque acolliu en els braços oberts als que nos visiten, perque esteu orgullosos de mostrar al món lo gran i generosa que és Valéncia.
Begoña, la meua Reina i Senyora, Lo Rat Penat, com no podia ser d’una atra manera, sempre ha estat al costat de les falles, perque les falles són una manifestació cultural i festiva de primer ordre que proyecta a tot lo món l’idiosincràcia i la forma de ser del poble valencià, i ho dic ací i ho diré una i mil vegades a on faça falta.
Per això, yo vos demane que hem de treballar tots junts en les nostres institucions per a conseguir de l’Unesco la declaració de les falles com a Patrimoni Cultural Immaterial de l’Humanitat. I això és responsabilitat de tots.
Fallera Major i distinguides dames de la Cort d’Honor, Lo Rat Penat naixqué per a servir al poble valencià. Ho feu en 1878, quan un grup de patricis i prohoms valencians, fundaven la Societat d’Amadors de les Glòries Valencianes. S’uniren en la seua creació destacats personages de la societat valenciana en distintes formes de pensar i de diferents adscripcions polítiques, pero posaren per damunt de tot això, el seu amor a Valéncia per a treballar per la llengua, cultura i tradicions valencianes i per a recuperar el coneiximent de la nostra història, tants anys oblidada, una història milenària que nos parla de la grandea del poble valencià.
Quina gran lliçó, amics i amigues, nos donaren, els fundadors de Lo Rat Penat, encapçalats per Constantí Llombart, republicà, Teodor Llorente, monàrquic i Feliu Pizcueta, lliberal. Quin eixemple per ad estos moments de crisis i dificultats, no sols econòmiques, sino de valors i de relacions humanes. Tots units per a treballar en la defensa dels interessos valencians: tots units per la cultura, per l’economia i per la societat valenciana. Quina grandea la d’aquells hòmens que saberen posar per damunt d’interessos o idees particulars, la necessària unió de tots els valencians, d’Alacant, de Castelló i de Valéncia, en la defensa de tot lo nostre.
I esta societat de Lo Rat Penat, sempre atenta a les manifestacions culturals més genuïnes del nostre poble, pronte es donà conte de l’importància de la festa fallera, i ya a finals del segle XIX premiava a les falles, pero seria en 1903 quan,  arreplegant el testic que deixara encés Bernat i Baldoví, creava el Concurs de Llibrets de Falla que enguany complirà el 110 aniversari.
I és precís que una nit com hui, yo done les gràcies a totes les Comissions Falleres que en la seua participació i entusiasme han fet del llibret de falla una part fonamental de la lliteratura en llengua valenciana i un referent indispensable de la nostra Festa més universal.
Amics i amigues, Lo Rat Penat és molt més, és l’ensenyança, promoció i difusió de la llengua valenciana, és la recuperació de festes, costums i tradicions valencianes. I tantes i tantes activitats més que a lo llarc de l’any nos fan ser punt d’encontre de tot lo relacionat en la cultura valenciana.
No puc deixar de mencionar que sols un any després de la fundació de Lo Rat Penat, en 1879, s’instaurava en Valéncia el certamen lliterari dels Jocs Florals, aglutinant al seu voltat i en plena Renaixença a tots els poetes i escritors que volien el resorgir de la llengua valenciana. Un tesor del patrimoni cultural dels valencians que arriba als nostres dies.
El més passat celebràrem en gran solemnitat la seua CXXIX edició, i en la cerimònia fon proclamada Regina del certamen la Sra. IrinaManglano Beneyto, que nos acompanya esta nit de la teua exaltació, Begoña,  de la mateixa forma que tu nos honrares en la teua presència en la gran nit de les lletres valencianes.
Fonamental ha segut i és el treball de Lo Rat Penat en la recuperació de l’autoestima del poble valencià, en el ser conscients de que som un gran poble que ha de recordar el seu passat i la seua grandea, per a poder proyectar-se a un esplendorós futur.
I entre els fets destacables d’esta Societat d’Amadors de les Glòries Valencianes, està la recuperació de la festa del 9 d’Octubre, Dia de la Pàtria Valenciana. Des de finals del segle XIX Lo Rat Penat commemorava l’històrica data de l’entrada del Rei D. Jaume en Valéncia, pero seria en 1924, quan la Junta de Govern de Lo Rat Penat acordà propondre a l’Ajuntament de Valéncia que es recuperara l’antiga festa de Sant Donís realisant-se un homenage anual al rei Conqueridor que fundà el Regne cristià de Valéncia i que nos donà els nostres Furs, la nostra constitució.
Eixe és l’orige de la provessó cívica del 9 d’Octubre que presidix la Real Senyera.
En esta data, Lo Rat Penat acodix sempre en la seua històrica Senyera, facsímil de l’original, la qual fon beneïda en la Real Basílica en 1923 pel cardenal Reig, arquebisbe de Valéncia i que després seria Primat d’Espanya.
Begoña, als teus peus t’ha deixat Lo Rat Penat, la seua ofrena, una senyera que simbolisa l’amor a la Pàtria. Aixina ho fem des dels anys 80 en els que el poble de Valéncia hagué de lluitar pels seus símbols i per les seues senyes d’identitat. I aixina ho feren les falles, que es volcaren en la seua defensa i que tragueren les seues senyeres al carrer per a dir: ¡Nosatros som valencians!, ¡eixa és la nostra bandera! Eixa Senyera que tantes comissions tragueu en les vostres comitives i custodieu en els vostres casals, i que dugueu en tot l’orgull com a símbol identitari del nostre poble i de la nostra personalitat.
Begoña, he volgut deixar per al final una atra qualitat que caracterisa al món faller: l’amor i devoció cap a la nostra Patrona, la Mare de Deu dels Desamparats, perque també Lo Rat Penat professa eixa veneració per la Mareta.
La devoció del poble de Valéncia ve de fa segles, pero a finals del segle XIX, encara no estava declarada canònicament com a Patrona dels valencians.
Seria Lo Rat Penat, quan en 1882 realisà una gran festa en motiu de la seua festivitat i feu pública la proposta del seu patronage. L’iniciativa de Lo Rat Penat en la colaboració del diari Las Provincias, feu que la campanya fora un éxit i l’idea immediatament conseguí l’adhesió de tota la societat valenciana, i se feren totes les gestions necessàries.
Tres anys després, el 23 d’abril de 1885 arribava la grata notícia per telégraf des de Roma: el Papa Lleó XIII declarava a la Mare de Deu dels Desamparats com a patrona canònica de Valéncia. El President de Lo Rat Penat, Feliu Pizcueta, s’encarregava de donar la notícia i els campanars de Valéncia llançaren les seues campanes al vol anunciant la bona nova.
Per això també Lo Rat Penat participa en l’Ofrena de Flors el 18 de març, un poquet abans de que ho faràs tu, Begoña com a Fallera Major de Valéncia, junt a la teua Cort d’Honor.
Begoña i Cort d’Honor, potser siga l’Ofrena un dels actes més emotius i rellevants de les festes falleres. És realment impresionant la devoció que les falles mostren a la nostra Mare. És impresionant per als qui vivim ací i ho disfrutem cada any, pero penseu lo que pot significar per a la gent de fòra, per als que nos visiten i que ho veuen per primera volta, ¿cóm podran assimilar l’impressió produïda per eixos mils i mils de rams de flors i de cistelles, que els valencians i les valencianes entreguem en els ulls plorosos a la nostra Mare i Patrona?
Begoña, tu, Reina i Senyora meua, seràs l’última en entregar en la Real Basílica les flors a la nostra Mare. El teu prec tancarà la més impressionant demostració de fervor popular a una mare que s’haja vist mai en lo món. En la teua ofrena, Begoña, es condensaran les peticions de milers i milers de falleres i fallers, de milers de valencians, que en eixos dos dies hauran passat en les seues comissions per a expressar l’amor més pur que puga existir, el d’un fill a una mare,...
Te demane Begoña, que com a Fallera Major de Valéncia, com a la representant més genuïna d’eixe gran colectiu faller, arreplegues i aünes els seus precs:
Demana-li per la nostra terra, demana-li pels seus fills, demana-li pels que pijor ho estan passant en estos difícils moments,... demana-li per a que els valencians sapiam treballar units en la defensa dels interessos d’esta beneïda terra,.. i finalment prega-li per a que la Maredels bons valencians mai nos desampare, ...ni en la vida ni en la mort ni en lo tribunal de Deu.
I després de la pregària, fallers i falleres, valencians tots, cal que treballem junts per a fer gran esta terra que nos acull amorosa, i que hui, en esta nit, esclata d’alegria en l’exaltació de la seua Fallera Major, perque
Tot s’ho mereix Valéncia. Per a Valéncia tot.
Moltes gràcies.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El mantenedor del actora, Presidente de Lo Rat Penat, Enrique Esteve, ha dedicado unas palabras Llenas de valencianía en Begoña Jiménez, Fallera Mayor de Valencia de 2013, que ya luce desde apoyo trono la banda que así lo acredita.
En la venia, Fallera Mayor
Permitidme que exprese mi agradecimiento a nuestra Alcaldesa, D ª Rita Barberá Nolla, por este honor que me ha concedido. Ser el Mantendor dela Fallera Mayor de Valencia no es cualquier cosa, es más, quizás sea el más grande honor que pueda tener un fallero en su vida.
Por eso cuando la señora Alcaldesa me comunicó, la primera impresión fue de confusión y al momento, de incredulidad, lo que dio paso a un miedo general en mi cuerpo y en mi cabeza para tan alta responsabilidad-que, los he de ser sincero, todavía me dura-, el miedo a estar a la altura de lo que se espera en el mundo fallero de la persona que debe glosar lo más grande y lo más sagrado que tenemos todos los que hoy llenamos esta sala del Palacio de la Música, Glosar a la más alta representación de esa gran familia que son las fallas, exaltar ala Fallera Mayor de nuestra fiesta, la fiesta más universal que nos proyecta a Valencia y los valencianos, a todo el mundo entero.
Querido Vicealcalde de Valencia, D. Alfonso Grau, os ruego que transmetau aD ª. Alcaldesa las gracias por este regalo, que como una diosa desde el Olimpo que guía la vida y el destino de los mortales, me ha querido conceder, porque como valenciano de nacimiento, de hecho, de obra y de sentimiento, es un los acontecimientos que marcará para siempre mi vida.
Y a todos ustedes que nos acompañan, a todos vosotros, Presidentes y Falleras Mayores, falleros y falleras, que habéis venido a rendir pleitesía en esta noche a nuestra Reina, agradeceros vuestra atención. No espere de mí esta noche un discurso de altura literaria, yo solo quiero ensalzar ese sentimiento de valencianidad que nos llene, personificado en nuestra Fallera Mayor. Os hablaré desde el corazón, desde el amor a la tierra, desde la fidelidad ala Patria Valenciana, ...
Begoña, una de las razones para que esta noche esté ocupando esta trona, sin duda es mi condición de Presidente de Lo Rat Penat, sociedad decana de las instituciones culturales valencianas, y la otra porque también soy uno más entre vosotros, para mi condición de fallero a lo largo de toda mi vida. Tengo la satisfacción de estar en posesión de todas las distinciones de Junta Central Fallera, he sido fallero desde mi juventud, en 22 años fui el Presidente más joven del censo fallero enla Falla Pizarro-Cirilo Amoroso y más tarde Presidente fundador de la Falla Isabel la Católica-Cirilo Amoroso, comisión de nuestra Fallera Mayor.
Y es precisamente y casualmente, en esa falla donde comienza el cuento de hadas que ha llevado a Begoña a ocupar hoy esa Silla de Oro que contadas mujeres tienen el privilegio de ocupar. Por que de alguna forma me siento gustosamente culpable de que hoy, Begoña, nuestra Fallera Mayor, mi Reina y Señora, sea la más alta representante del mundo fallero, que es como decir de Valencia entera.
Quiero recordarte, Begoña, que corría el año 1978, justamente cuando se celebraba el centenario de la creación de Lo Rat Penat, cuando naixina, de la mano de quien te habla junto ad otros entusiastas falleros, la comisión fallera de Isabel la Católica- Cirilo Amoroso, la calle de una gran reina y el de un gran prohombre valenciano que también fue presidente de Lo Rat Penat.
Y todo esto viene a cuento porque dos años después la señorita Chelo Tarazona Martínez, ¿la conoces, Begoña?, Nos hacía el honor de ser la Fallera Mayorde nuestra comisión. En la presentación de tu madre, en los salones del restaurante que había en los Jardines del Real, es cuando tu padre Ricardo la conoció. Ricardo Jiménez Peydró sería también presidente de nuestra comisión del 83 al 85. En esa comisión, en ese rinconcito de valencianía, nació el amor y el aprecio de tos padres, un querer que se materialisaria en el nacimiento de tu hermano Javier, y en tu Begoña, mi Reina y Señora.
Siempre he tenido un gran aprecio y estima hacia tu familia, Begoña, y en especial, a todos padres Ricardo y Chelo, por todo lo que he contado y muchas vivencias más compartidas a lo largo de nuestras vidas.
Y todo es como un milagro, porque tú Begoña, mi Reina y Señora, desde esa tu falla y de tos padres, has llegado, sin esperarlo te, como si fuera un hermoso sueño del cual poco a poco vas despertando, a ese trono dorado que te hemos dado los valencianos, un trono que ocupas quizás todavía insegura y al mismo tiempo impresionada ... impresionada por la solemnidad y la magnificencia de este acto, de esta ceremonia, digna de la coronación de una reina, rodeada por tu Corte de Honor, en presencia de las más altas autoridades valencianas, los falleros y falleras y de todo el pueblo valenciano que te admira, te acaricia y te ama ofreciéndote el Su cariño y mostrándote su agradecimiento. Porque, no lo olvides, tú eras en estos momentos el espejo en que se mira Valencia y eras el estandarte de miles y miles de valencianos.
Es alta esa responsabilidad, lo sé, pero no me cabe la menor de las dudas, porque tiene conozco, que el listón quedará escrito en letras de oro en la historia y memoria de las fallas del 2013.
Yo sé, Begoña, que en este día tan especial, tú tiras en falta a parte de los tuyos. Quiero tener un recuerdo emocionado para todos abuelos, José Luis y Araceli, Juan y María. Sé que los echas de menos, porque en tus raíces familiares siempre estuvieras muy unida a ellos, pero aunque no estén ya entre nosotros, estarán orgullosos de ver a su limpia como Fallera Mayor de Valencia. Ten por seguro que desde el cielo nos estarán observando, te enviarán sus bendiciones y la fuerza necesaria, Begoña, para que vivan la vida en alegría y sembrando y cosechando amor en todos los que tengan la fortuna de cruzarse en la Tu vida por la senda del devenir. No tengas miedo de llorar cuando la emoción llegue a tu corazón, Begoña, porque nuestros ojos brotan lágrimas cuando comprendemos la grandeza del amor y la bondad de aquellos que tanto nos quisieron.
Sabes, Begoña, estoy recordando-me del chocolate y los buñuelos de calabaza a que tu yaya María nos invitaba todos los años a los de la falla en su casa, y sé que en el cielo estará haciendo gran fiesta diciendo a nuestros familiares y amigos que nos precedieron:
¡Miradla, mirad-la, que guapa es la Fallera Mayor de Valencia!
¡Esa es Begoña, mi limpia! y tu abuelo esperará ese segundo beso que siempre tiene pedía.
Begoña, mi Reina y Señora, fallera desde que nacieron, ya fuiste Fallera Mayor Infantil de tu falla en el año 2000 y ya destaca entre el colectivo fallero cuando formaba parte de la Corte de la Fallera Mayor Infantil de Valencia del año siguiente, por lo que experiencia, no te falta.
Falleros y falleras, de entrega y dedicación os doy fe que tiene de sobra, a pesar de estar volcada como está en sus estudios de ADE y de Derecho y en la preparación de su futuro.
Tenemos, estigau bien seguros, amigos y amigas, una gran Fallera Mayor. Y tú, Begoña Jiménez Tarazona, mi Reina y Señora, pasarás a formar parte de la historia de nuestra fiesta más universal, las Fallas de Valencia.
Un consejo te doy, aprovecha cada segundo, cada minuto, cada acto ... DISFRUTALO, sé feliz y haz felices a todos los tuyos. Y este año, Begoña, tus somos todos los que estamos aquí en la noche de tu exaltación, todos los falleros y falleras que tiene recibirán en sus casas en todos los honores que tú y tu Corte merecéis.
Begoña y Damas de la Corte de Honor, cuando la última falla se queme y vuestros ojos s'emboiren, cuando esas primeras lágrimas acarician sus mejillas anunciando el fin de la fiesta, pensad en este gran regalo que os ha dado la vida, en la gran fortuna que habéis tenido que representar al gran mundo de las fallas, y yo os ruego que esas lágrimas, Begoña y Corte de Honor, sean lágrimas de alegría por todo lo vivido, por todo el cariño y admiración recibido, por todos los honores y privilegios que todo el pueblo valenciano os habrá ofrecido, porque todo esto quedará grabado para siempre en su memoria y en su vida.
Enhorabuena y muchas felicidades, damas de la Corte de Honor porque todas sois también nuestras reinas, y estoy seguro de que todas sabréis dar a Begoña todo el soporte que necesita de vosotros, toda la complicidad que se espera de un grupo de amigas y compañeras, que ya lo seréis de por vida.
Todas tienen la calidad humana y la preparación necesaria para conseguir que la Fallera Mayor y su Corte de Honor 2013 sean recordadas en la historia fallera.
Porque sólo eligiendo una de las muchas cualidades de cada una de vosotros podremos darnos cuenta de la categoría de esta Corte.
De Patricia su alegría, de Marta su sonrisa, de Isabel su amabilidad, de Teresa la espontaneidad, de Elena el compañerismo, de Carla su dulzura, de Alba la inocencia, de Rebeca la responsabilidad, de Ana Isabel la generosidad, de Andrea la serenidad, de Begoña la elegancia y de Jéssica la paz y tranquilidad.
Y de toda esta majestuosidad que atendidos solo puede salir mejor.
Falleros y falleras de las diferentes comisiones que rellene este Palacio de la Música, Convirtiéndolo hoy en un Salón de Cortes, yo os pido que mantingau siempre vivas las costumbres, las tradiciones y la cultura del pueblo valenciano, muy especialmente hoy quiero hacer referencia a la fiesta fallera, la fiesta la hacéis vosotros, la fiesta es la calle, la fiesta es para todos, la fiesta es el día 19 de marzo y diez de seguir siendo así por costumbre y tradición hasta que vosotros lo digáis, porque la fiesta es vuestra.
Vosotros sois un ejemplo para todos, por vuestra entrega y dedicación, por vuestro esfuerzo, por sacar siempre lo mejor de la fiesta, porque acoge en los brazos abiertos a los que nos visitan, porque estáis orgullosos de mostrar al mundo lo grande y generosa que es Valencia.
Begoña, mi Reina y Señora, Lo Rat Penat, como no podía ser de otra manera, siempre ha estado al lado de las fallas, porque las fallas son una manifestación cultural y festiva de primer orden que proyecta en todo el mundo el 'idiosincrasia y la forma de ser del pueblo valenciano, y lo digo aquí y lo diré una y mil veces a donde haga falta.
Por ello, yo os pido que debemos trabajar todos juntos en nuestras instituciones para conseguir de la Unesco la declaración de las fallas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y esto es responsabilidad de todos.
Fallera Mayor y distinguidas damas de la Cortede Honor, Lo Rat Penat nació para servir al pueblo valenciano. Lo hizo en 1878, cuando un grupo de patricios y prohombres valencianos, fundabanla Sociedadde Amador de las Glorias Valencianas. Unieron en su creación destacados personajes de la sociedad valenciana en distintas formas de pensar y de diferentes adscripciones políticas, pero pusieron por encima de todo esto, su amor a Valencia para trabajar por la lengua, cultura y tradiciones valencianas y por a recuperar el conocimiento de nuestra historia, tantos años olvidada, una historia milenaria que nos habla de la grandeza del pueblo valenciano.
Qué gran lección, amigos y amigas, nos dieron, los fundadores de Lo Rat Penat, encabezados por Constantí Llombart, republicano, Teodoro Llorente, monárquico y Feliu Pizcueta, liberal. Qué ejemplo para ad estos momentos de crisis y dificultades, no sólo económicas, sino de valores y de relaciones humanas. Todos unidos para trabajar en la defensa de los intereses valencianos: todos unidos por la cultura, por la economía y para la sociedad valenciana. Qué grandeza la de aquellos hombres que supieron poner por encima de intereses o ideas particulares, la necesaria unión de todos los valencianos, de Alicante, de Castellón y de Valencia, en la defensa de todo lo nuestro.
Y esta sociedad de Lo Rat Penat, siempre atenta a las manifestaciones culturales más genuinas de nuestro pueblo, pronto se dio cuenta de la importancia de la fiesta fallera, y ya a finales del siglo XIX premiaba a las fallas, pero sería en 1903 cuando , recogiendo el testigo que dejara encendido Bernat y Baldoví, creaba el Concurso de Llibrets de Falla que este año cumplirá el 110 aniversario.
Y es preciso que una noche como hoy, yo doy las gracias a todas las Comisiones Falleras que en su participación y entusiasmo han hecho del libreto de falla una parte fundamental de la literatura en lengua valenciana y un referente indispensable de nuestra Fiesta más universal .
Amigos y amigas, Lo Rat Penat es mucho más, es la enseñanza, promoción y difusión de la lengua valenciana, es la recuperación de fiestas, costumbres y tradiciones valencianas. Y tantas y tantas actividades más que a lo largo del año nos hacen ser punto de encuentro de todo lo relacionado en la cultura valenciana.
No puedo dejar de mencionar que sólo un año después de la fundación de Lo Rat Penat, en 1879, se instauraba en Valencia el certamen literario de los Juegos Florales, aglutinando a su cercado y en plena Renaixença a todos los poetas y escritores que querían el resurgir de la lengua valenciana. Un tesoro del patrimonio cultural de los valencianos que llega a nuestros días.
Lo más pasado celebramos en gran solemnidad su CXXIX edición, y en la ceremonia fue proclamada Regina del certamen D ª. IrinaManglano Beneyto, que nos acompaña esta noche de tu exaltación, Begoña, de la misma forma que tú nos honran en tu presencia en la gran noche de las letras valencianas.
Fundamental ha sido y es el trabajo de Lo Rat Penat en la recuperación de la autoestima del pueblo valenciano, en el ser conscientes de que somos un gran pueblo que debe recordar su pasado y su grandeza, para poder proyectar a a un esplendoroso futuro.
Y entre los hechos destacables de esta Sociedad de Amador de las Glorias Valencianas, está la recuperación de la fiesta del 9 de Octubre, Día de la Patria Valenciana.Desde finales del siglo XIX Lo Rat Penat conmemoraba la histórica fecha de la entrada del Rey D. Jaume en Valencia, pero sería en 1924, cuandola Junta de Gobierno de Lo Rat Penat acordó proponer al Ayuntamiento de Valencia que se recuperara la antigua fiesta de Sant Donís realizando en un homenaje anual al rey Conquistador que fundó el Reino cristiano de Valencia y que nos dio nuestros Fueros, nuestra constitución.
Ese es el origen de la procesión cívica del 9 de Octubre que preside la Real Senyera.
En esta fecha, Lo Rat Penat acuden siempre en su histórica Senyera, facsímil del original, la cual fue bendecida en la Real Basílica en 1923 por el cardenal Reig, arzobispo de Valencia y que luego sería Primado de España.
Begoña, a tus pies te ha dejado Lo Rat Penat, su ofrenda, una bandera que simbolizan el amor a la Patria. Asílo hacemos desde los años 80 en los que el pueblo de Valencia tuvo que luchar por sus símbolos y por sus señas de identidad. Y así lo hicieron las fallas, que se vuelca en su defensa y que sacaron sus banderas a la calle para decir: ¡nosatros somos valencianos!, ¡Esa es nuestra bandera! Esa Senyera que tantas comisiones saquéis en sus comitivas y custodiar en sus casales, y que lleve en todo el orgullo como símbolo identitario de nuestro pueblo y de nuestra personalidad.
Begoña, he querido dejar para el final otra cualidad que caracteriza al mundo fallero: el amor y devoción hacia nuestra Patrona, la Madre de los Desamparados, porque también Lo Rat Penat profesa esa veneración por la Mareta.
La devoción del pueblo de Valencia viene de hace siglos, pero a finales del siglo XIX, todavía no estaba declarada canónicamente como Patrona de los valencianos.
Sería Lo Rat Penat, cuando en 1882 realizó una gran fiesta con motivo de su festividad y haga pública la propuesta de su patronage. La iniciativa de Lo Rat Penat en la colaboración del diario Las Provincias, haga que la campaña fuera un éxito y la idea inmediatamente consiguió la adhesión de toda la sociedad valenciana, y se hicieron todas las gestiones necesarias.
Tres años después, el 23 de abril de 1885 llegaba la grata noticia para telégrafo desde Roma: el Papa León XIII declaraba a la Madrede los Desamparados como patrona canónica de Valencia. El Presidente de Lo Rat Penat, Félix Pizcueta, se encargaba de dar la noticia y los campanarios de Valencia lanzaron sus campanas al vuelo anunciando la buena nueva.
Por eso también Lo Rat Penat participa en la Ofrenda de Flores el 18 de marzo, un poquito antes de que lo harás tú, Begoña como Fallera Mayor de Valencia, junto a tu Corte de Honor.
Begoña y Corte de Honor, quizás sea la Ofrenda uno de los actos más emotivos y relevantes de las fiestas falleras. Es realmente impresionante la devoción que las fallas muestran a nuestra Madre. Es impresionante para quienes vivimos aquí y lo disfrutamos cada año, pero pensad lo que puede significar para la gente de fuera, para los que nos visitan y que lo ven por primera vez, ¿cómo podrán asimilar la impresión producida por esos miles y miles de ramos de flores y de cestas, que los valencianos y las valencianas entregamos en los ojos llorosos a nuestra Madre y Patrona?
Begoña, tú, Reina y Señora mía, serás la última en entregar en la Real Basílicalas flores a nuestra Madre. Tu ruego cerrará la más impresionante demostración de fervor popular a una madre que se haya visto nunca en el mundo. En tu ofrenda, Begoña, se condensan las peticiones de miles y miles de falleras y falleros, de miles de valencianos, que en esos dos días habrán pasado en sus comisiones para expresar el amor más puro que pueda existir, el de un hijo a una madre, ...
Te pido Begoña, que como Fallera Mayor de Valencia, como la representante más genuina de ese gran colectivo fallero, recogidas y Aunés sus ruegos:
Pídele por nuestra tierra, pídele por sus hijos, pídele los que peor lo están pasando en estos difíciles momentos, ... pídele para que los valencianos sepamos trabajar unidos en la defensa de los intereses de esta bendita tierra, .. y finalmente ruega darle para quela Madrelos buenos valencianos nunca nos desampare ... ni en la vida ni en la muerte ni en el tribunal de Dios.
Y después de la oración, falleros y falleras, valencianos todos, es necesario que trabajemos juntos para hacer grande esta tierra que nos acoge amorosa, y que hoy, en esta noche, estalla de alegría en la exaltación de su Fallera Mayor, porque
Todo lo merece Valencia. Para Valencia todo.
Muchas gracias.

No hay comentarios:

Publicar un comentario