FALLAS 2014: PERMISOS DE CARPAS OTORGADOS [LA MECHA FIESTAS Y FALLAS DE VALENCIA]

LA MECHA FIESTAS Y FALLAS DE VALENCIA.
Este es el listado de las fallas que pueden pasar a recoger la autorización de instalación 
de carpas, a partir de viernes 21 de febrero.
Permisos de carpas otorgados a 20 de febrero

11PLAÇA DE LA MERCÉ
20SALAMANCA - COMTE D'ALTEA
21BORRULL - SOCORS
54JOAQUÍN COSTA - BORRIANA 
56AZCÁRRAGA - GRAN VIA DE FERRAN EL CATÒLIC
57PELAI - MATEMÀTIC MARZAL
60CONCHA PIQUER - MONESTIR DE POBLET
65SERRANO - PLAÇA DELS FURS
71TRINITAT - ALBORAIA
73PLAÇA DE LA SANTA CREU
74ALQUERIES DE BELLVER - GARBÍ 
76JOSEP BENLLIURE - VICENT GUILLOT
77BARRI DE SANT JOSEP
80RIPALDA - BENEFICÈNCIA - SANT RAMON
81GOYA - BRASIL
83CÍSCAR - BORRIANA 
84GRAVADOR ESTEVE - CIRIL AMORÓS
86BLOCS PLATJA
87ARXIDUC CARLES - XIVA
90NADOR - MIRACULOSA
92EN SENDRA - PLAÇA DE COLL
93GENERAL LLORENS - DOCTOR MARCO MERENCIANO
96QUART EXTRAMURS - VELÁZQUEZ
97GARCIA MORATO – PLAÇA DE IECLA
98MESTRE AGUILAR – MATÍES PERELLÓ
100ARQUEBISBE OLAECHEA - SANT MARCEL.LI
101CARRERA DE MALILLA - ENGINYER JOAQUÍN BENLLOCH
102FÈLIX PIZCUETA - CIRIL AMORÓS 
104PLAÇA DE ROJAS CLEMENTE
105POETA ASINS – ALEGRET - PUÇOL
106AV. DE PRIMAT REIG - SANT VICENT DE PAÜL
109SANT RAFAEL - ANTÓN MARTÍN
111BURJASSOT - PARE CARBONELL
113REPÚBLICA ARGENTINA – DOCTOR PALLARÉS IRANZO
114CARRERA DE SANT LLUÍS - AV. DEL DOCTOR WAKSMANN
119AV. DE BURJASSOT - CARRETERA DE PATERNA
120MOLINELL - ALBORAIA
121PLAÇA DE LUIS CANO
126PINTOR SALVADOR ABRIL – PERE III EL GRAN
127DOCTOR SANCHIS BERGÓN - TÚRIA
135AV. DE  BURJASSOT - JOAQUÍN BALLESTER - REUS
153SANT PERE – MARE DE DÉU DE LA VALLIVANA
154SANT VICENTE - MARVÀ
157SANT JOAN BOSC - DUC DE MANDAS
171RAMON DE ROCAFULL - COMTE D’ALAQUÀS 
181BARRI BETERÓ
290CASES DE BÀRCENA “LES CASES”
325AV. DEL MESTRE RODRIGO - GENERAL AVILÉS
328ENGINYER MANUEL MAESE - CRISTÒFOR LLORENS

No hay comentarios:

Publicar un comentario